Siggraph lần đầu tiên đến châu Á

    Đây là một sự kiên quan trọng cho những ai làm độ họa. Tất cả những gì mới, tương lai, triều hướng phát triển của đồ họa máy tính đều diễn ra ở đây. Trước đây chỉ diễn ra ở Mỹ bây giờ Siggraph đã đếm thêm châu Á.

    Thông tin chi tiết thêm về hội nghị này sẽ được cập nhật thêm.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan