Phần mềm làm môi trường Vue 7 của E-on

  Cài tính năng mới khác như Spectral 2 (tạo khí quyển), SolidGrowth 4 HD (giả lập và render hệ thực vật), hệ thống radiosity mới cho ánh sáng trong nhà.

  Vue 7 có nhiều phiên bản cho các nhu cầu khác nhau. Vue 7 Pioneer (50$), Vue 7 Espirit(200$), Vue 7 Pro Studio (400$), Vue 7 Complete (600$)cho các họa sĩ và công ty nhỏ. Vue 7 Infinite (900$) và Vue 7 xStream (1.500$) cho các công ty lớn. 

  Xem thêm thông tin tại website của Eon Software cho ngày phát  hành.

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan