Phim dài 3D đầu tiên của Ấn độ hợp tác với Walt Disney

    Bộ phim dài 90 phút được là ở Yash Raj Films trong gần 2 năm từ ý tưởng đến hoàn tất. Thời điểm bận rộn nhất, dự án có 120 họa sĩ.

    –Nam (Theo CG Talk)

    Phim của Walt Disney làm tại Bollywood

    Bình luận    Bài viết có liên quan