Evermotion ra mắt volume 59: Đồ nội thất hiện đại

    Các renderer  như VRay, Mental Ray, Maxwell, Fryrender đều có file. Có cả các loại file như 3ds, obj, fbx, dxf, mxs  để dễ hơn cho việc chuyển đổi với phần mềm khác 3ds Max.

    Xem thêm thông tin về bộ này tại đây.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan