Các file dùng so sánh tốc độ 3ds Max, Maya, SoftImage không chính xác

  Hardware: Quad-Xeon3350 / 4GB (/3GB switch) / XP32 SP3 / MSI Geforce 9800GTX (512MB)

  Software: 3ds Max 2009 SP1 (D3D) / XSI 7.0 / Forceware 180.43 / 1600*1200@60Hz / VSYNC

  Số càng nhỏ là càng tốt.

  Tên file/ File nguyên thủy XSI / File nguyên thủy Max / Tối ưu Max /Tối ưu+ Max / Dùng 3ds Max OGL*

  Jogger / 25.30 / 61.10 / 41.00 / 38.16 / 19.34

  Jogger_Hires / 43.29 / 171.00 / 106.61 / 91.39 / 72.47

  Massive_Urchin / 40.88 / 57.90 / 58.12 / 56.87 / 416.58

  Massive_Urchin_Twisting / 22.85 / ~1000 / 104.44 / 99.67 / 76.7

  Massive_Urchin_Twisting (không dùng ICE)*/ 149.50 / ~1000 / 104.44 / 99.67 / 76.7

  One_Thousend_Cubes(Bounding Box)* / 18.90 / 9.97 / 8.84 / 7.50 / 5.29

  One_Thousend_Cubes(Wireframe)* / 25.50 / 28.27 / 26.44 / 24.80 / 25.00

  One_Thousend_Cubes(Shaded)* / 25.50 / 28.27 / 26.44 / 24.80 / 11.76

  One_Million_Particles / 41.70 / 96.98 / 71.26 / xxxx / rất chậm! ~0.2fps

  Particles_along_Curve / 8.20 / ** / 6.76 / xxxx / 12.10

  Particles_With_Four_Goals ***/ 22.50 / 378,74 / 30.35 / xxxx / 88.40

  Particles_With_Four_Goals_sim_only**** / 19.03 / 346.60 / 21.30 / xxxx

  Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.

  Chúng ta sẽ chờ đợi xem có ai lên tiếng cho Maya không. Dù sao đây cũng là một kết quả khác dưới 1 câu hình và file khác.Để có cái nhìn công bằng thì rõ ràng là rất khó vì 3 phần mềm khác nhau vễ lõi quá nhiều. Và đây cũng chỉ là so sánh về tốc độ hiển thị,  còn rất nhiều yếu tố khác để đánh giá 1 phần mềm. 

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan