3d-coat phiên bản 3, phần mềm nặn tượng

  Tính năng khá quan trọng là việc thayđổi cấu trúc lưới khi chúng ta vẽ. Hiện nay còn ít người dùng nhưng chúng ta vẫn nên lưu ý đến phần mềm này.

   Lion Artist: tree321

  Xem thêm thông tin tại đây.

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan