3ds Max Plugin: Puppet Shop miễn phí cho mọi người

    Các bài học video hướng dẫn cách làm việc cùng plugin này cũng có trên trang của Lumonix. 

    Click vào đây để xem trang của Lumonix và download. Các bạn nhờ nhập email của mình vào ô email để nhận được link download.

    –Nam

    Bình luận



    Bài viết có liên quan