Feng Zhu mở trường tại Singapore

    Trường sẽ bắt đầu từ tháng tư này, ghi danh ngay từ bây giờ. Hiện nay các khóa đào tạo là về thiết kế ý tưởng.

    Tham khảo thêm thông tin tại đây  FZD School of Entertainment Design

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan