Dự án phòng trưng bày của Autodesk

    Không đơn giản là thay đổi phần mảng của thiết bị, vật liệuđó mà toàn bộ cảnh được render lại để cho kết quả gần với thực tế nhất. Ví dụ thay màu sơn trắng sẽ làm phòng sáng hơn.

    Thử quan sát các phòng tại đây.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan