Việt hóa Graphite Modeling Tool của 3ds Max 2010: Kêu gọi hợp tác

    Khối lượng cần dịch khá nhiều nên để sớm đưa ra cho các bạn sử dụng mình cần sự giúp đỡ của các bạn. Mình cần khoảng 2-3 bạn  giỏi tiếng Anh và 3D, có thời gian tình nguyện giúp đỡ miễn phí trong dự án này. Bạn nào có hứng thú thì xin email cho mình (hoc3dadmin@gmail.com) hay cho mình thông tin liên lạc trong phần Góp ý ở dưới. 

    Cám ơn các bạn trước,

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan