3ds Max Plugin: XRayunwrap

    Plugin này dựa trên giải thuật của Blender. Bản Beta cho 3ds Max 2008 và 2009 32bit có thể dowload tại website của Raylight.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan