VRay thời gian thực cho 3ds Max

  Các hiệu ứng chính của VRay như Global Illumination, Shading Effects, Texturing, Camera Effects, Color Mapping sẽ thấy được ngay theo thời gian thực. VRay thời gian thực cũng có cả Distributed Rendering. Hiện tại thì VRay RTchỉ dùng CPU để tính các kết quả và đưa ra màn hình dưới dạng Active Shade render của 3ds Max. Vì thế card màn hình mạnh là không quan trọng.

  Phải có VRray 1.5 SP3 mới cài được VRay RT.

  –Nam (Theo CG Talks)

  Chaos Group

  Comments 3

  1. cho em xin VRAY RT

   Reply
  2. Vậy thì tóm lại cấu hình yêu cầu của nó là như thế nào chứ?

   Reply
  3. yeu cau` cau’ hinh may the’ nao thi dung dc vray rt the bac nam oi.

   Reply

  Bình luận  Bài viết có liên quan