Pixologic công bố ZBrush 3.5 thay cho 4.0

  – Các công cụ có thể nhiều texture, normal map và displacement bằng cách sử dụng công cụ con (Sub Tool) và cải tiến bản thân của các loại map lên 32-bit thật.

  –  Vùng nhìn phối cảnh có lưới để nhìn dễ hơn.

  – Có thể gộp các Tool thành 1 và có thêm lựa chọn hàn vết nối.

  – Vẽ Polygon và mặt nạ được cải tiến thành 16bit so với 8bit trước đây.

  – Ngoài ra cũng có nhiều cải tiến về giao diện.

  –Nam (Theo ZBrush Central)

   

  Comments 4

  1. Goz Dùng Cho Phiên Bản max 2009 hay 2010 Vậy A Nam.
   16bit dùng .Để Vẽ Polygon Về mặt giao diện có khác gì so với 8 bit Như (Tốc độ xử lý chậm lại ….vv )

   Reply
  2. Goz ko dùng dc cho max bạn ạ ^^!

   Reply
  3. anh Nam oi, co evermotion vol66 roi ka’

   Reply
  4. ZBrush 3.5 for Windows systems is currently in final stages of beta testing.
   We estimate testing will end shortly and ZBrush 3.5 will be available as a free update to all Windows registered users this coming week.
   GoZ for Windows will be available by the end of September.

   ZBrush 3.5 and the GoZ update for Mac systems will be available as a free update to all Mac registered users by the end of September.

   Reply

  Bình luận  Bài viết có liên quan