FaceFX đã hỗ trợ trực tiếp 3ds Max

    Chưa dùng thử cho tiếng Việt nên chưa biết kết quả ra sao.

    Xem thêm thông tin, bài học Video và download bản dùng thử tại website của FaceFX.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan