Dự án mở trường đồ họa


    Với nhiều trăn trở làm sao chất lượng đào tạo cao nhất nên mặc dù đã thực hiện từ nhiều tháng, đến nay chúng tôi mới có thể công bố về dự án này. Sẽ có nhiều thông tin cung cấp đến các bạn sau Tết Nguyên Đán. Nhưng trước tiên xin giới thiệu thành phần giáo viên.

    Bình luận    Bài viết có liên quan