Danh sách các phim ứng tuyển cho giải Oscar VFX


  •    Angels & Demons
  •    Avatar
  •    Coraline
  •    Disney’s A Christmas Carol
  •    District 9
  •    G-Force
  •    G.I. Joe: The Rise of Cobra
  •    Harry Potter and the Half-Blood Prince
  •    Sherlock Holmes
  •    Star Trek
  •    Terminator Salvation
  •    Transformers: Revenge of the Fallen
  •    2012
  •    Watchmen
  •    Where the Wild Things Are

  Bình luận  Bài viết có liên quan