Phim thứ ba của lớp 3ds Max căn bản đã xong

    Với đề tài hoạt hình nhân cách hóa chậu hoa.


    {vimeo}15762468{/vimeo}

    Tuy còn vài lỗi về camera và biên tập, phim cho thấy khả năng của các bạn tốt nghiệp khóa căn bản.

    Bình luận    Bài viết có liên quan