Hai phim tốt nghiệp khóa 3ds Max căn bản

  Thêm hai phim tốt nghiệp nữa cho khóa 3ds Max căn bản khóa 3:

  Phim đầu là phim quảng cáo sữa trái cây

  {vimeo}19281969{/vimeo}


  Phim tiếp theo là phim về phối hợp đồng đội của 2 quả cam:


  {vimeo}19281935{/vimeo}

  Bình luận  Bài viết có liên quan