Bài làm giữa khóa của các bạn lớp Họa sĩ game 3D phần 3D


  Khóa học đã đi hơn nửa chặng đường. Các bạn đang chuyển sang học làm xe hơi. Các bài về môi trường và modelling căn bản đã được hoàn tất trước Tết. Mới các bạn xem thành quả giữa khóa của thầy trò lớp Họa sĩ game 3D.


  HuynhvinhToan_Game1

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  ThaiDacThanh

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  PhamphuocCuong

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  NguyenHoangAnhTuan

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  VuongDucNghia

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  VuLinhLuan

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  VoQuangVinh

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  TrinhQuocDen

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  NguyenThanhQuan

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  NguyenThanhDat

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  LeNguyenVinh

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  LeNgocMinh

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)


  HuynhHaiDang

  (Click vào hình để xem kích thước lớn)
  Comments 1

  1. Con khung long mau xanh co canh de thuong qua, minh rat thich

   Reply

  Bình luận  Bài viết có liên quan