Bài vẽ tay của lớp Họa sĩ game 3D


  Ngoài các kỹ năng 3D, các bạn cũng học thêm phần vẽ tay. Mời các bạn xem một số bài tiêu biểu

  (Click vào hình để xem hình lớn)

  ThaiDacThanh_VT  Bai5_VT  Bai4_VT


  Bai3_VT  Bai2_VT  Bình luận  Bài viết có liên quan