Trao học bổng cho khóa Họa sĩ Game 3D


  Với kết quả bài làm rất tốt cũng như việc siêng năng trong quá trình học tập, bạn Huỳnh Vĩnh Toàn là người nhận được học bổng bằng tiền mặt là 14,5 triệu đồng. Chúc mừng bạn Toàn.


  Traohocbong_Game1


  Bài làm giữa khóa của bạn Toàn:


  HuynhvinhToan_Game1

  Bình luận  Bài viết có liên quan