Nhân vật ZBrush của lớp Họa sĩ Game 3D


  Mới các bạn xem các nhân vật giai đoạn ZBrush của các bạn.  Click vào hình để xem kích thước lớn.

  Lê Nguyên Vinh

  LeNguyenVinh


  Huỳnh Vĩnh Toàn

  HuynhVinhToan


  Vương Đức Nghĩa

  VuongDucNghia


  Vũ Linh Luân

  VuLinhLuant


  Võ Quang Vinh

  VoQuangVinh


  Trịnh Quốc Đen

  TrinhQuocDen


  Thái Đắc Thạnh


  ThaiDacThanh


  Nguyễn Thanh Quân


  NguyenThanhQuan


  Nguyễn Thành đạt

  NguyenThanhDat


  Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

  NguyenHoangAnhTuan


  Lê Ngọc Minh

  LeNgocMinh


  Huỳnh Hải Đăng

  HuynhHaiDang
  Comments 2

  1. Nhìn đẹp quá :)

   Reply
  2. amazing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   khi nào khai giảng báo em học với!!!!!!!

   Reply

  Bình luận  Bài viết có liên quan