Một bài tong phần dạy vẽ tay tại Nami CG

   

  Thầy Nguyễn Khắc Diệu dạy các bạn tìm hiểu về  cách phát triển các mặt người với nhiều dạng khác nhau sau khi các bạn đã học về tỉ lệ và cách vẽ mặt người.  Mời các bạn xem.

   

  {vimeo}28399995{/vimeo}

   

  Comments 1

  1. Pingback: Dạy vẽ tay tại Nami CG « Truong's blog

  Bình luận  Bài viết có liên quan