Trang web đồ họa hay: Vizva.vn

     

    Trang web do đội ngũ những người chuyên nghiệp về đồ họa tạo dựng với mục đích chia sẻ những thông tin, bài học hữu ích cho cộng đồng đồ họa Việt Nam.   Trong đội ngũ phát triển có thầy Nguyễn Hồng Phong (REMY) là giáo viên của trường Nami CG.  Đều là những người làm nghề chuyên nghiệp nên thông tin cũng rất hay và thực dụng.  Mới các bạn ghé thăm www. vizva.vn

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan