Rolling Ant được giới thiệu trên trang của Crytek Engine

     

    CryDev.net là chuyên trang của Crytek dành cho các nhà phát triển dùng Cry Engine. Các tác phẩm của Rolling Ant đã được giới thiệu trên trang nhất. Đây là vinh dự lớn dành cho đội ngũ Rolling Ant. Chúc mừng các bạn.

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan