Ra mắt Blender 2.47

   Bản này chủ yếu là sửa lỗi. Tuy nhiên đây cũng là những cố gắng tuyệt với của đội ngũ phát triển phần mềm 3D miễn phí này.

   Phim và hình ảnh về Siggraph

    http://features.cgsociety.org/stories/2008_01/upload/4381_caf_t.jpg

   CGChannel có một series các phim và hình ảnh giới thiệu về Siggraph. Siggraph là hội nghị về công nghệ đồ họa lớn nhất hàng năm diễn ra ở Mỹ. Các hãng lớn, các đề tài đột phá sẽ được trình bày/trình diễn ở đây.

    Xem phim demo 2008 của Houdini

    Trong năm qua, các họa sĩ hiệu ứng đặc biệt ở các hãng phim cũng như cá nhân đã dùng Houdini tạo ra các hiệu ứng thật ấn tượng. Houdini Demo Reel 2008 là tổng hợp một số dự án phim như vậy. Có nhiều studio phim nổi tiếng cũng có mặt trong demo này như Rhythm and Hues , The Mill , Pysop, Asylum, Rising Sun Pictures.