3ds Max căn bản cho thể hiện kiến trúc

3ds max được đánh giá là một trong những chương trình 3D hỗ trợ tốt nhất. Việc nắm vững 3ds max ngay từ đầu giúp cho người học có thể dễ dàng vận dụng chương trình để nhìn thấy không gian kiến trúc ngay khi còn ở giai đoạn thiết kế

Khoá học 3ds max căn bản trang bị cho học viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành toàn diện về chương trình 3ds max. Các giáo viên lý thuyết và thực hành nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể hiện kiến trúc sẽ truyền thụ các bài học 3D đầu tiền hấp dẫn với nhiều tính năng thực tiễn

Khoá học kéo dài 50 giờ với rất nhiều thời gian thực hành. Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về dựng hình, áp vật liệu, đặt camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất ảnh. Cuối khoá học là một đồ án thể hiện kiến thức tổng hợp để học viên vận dụng những kiến thức đã học và thấy tự tin về khả năng của mình

Học viên có thọchể thể hiện các phối cảnh kiến trúc đơn giản hay học tiếp các khoá nâng cao sau khi hoàn tất khoá

Học viên cuối khóa sẽ nắm vững phần cơ bản về dựng hình, áp vật liệu, đặt camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất ảnh. Cuối khóa học là một đồ án thể hiện kiến trúc tổng hợp để học viên vận dụng những kiến thức đã học và thấy tự tin về khả năng của mình.Các khoá học 3ds Max căn bản cho thể hiện kiến trúc