3ds Max căn bản

Những bài học đầu tiên cho những ai mới đến với 3D là rất qua trọng. Việc trang bị kiến thức và định hướng cho học viên về nghề nghiệp, hướng đi trong tương lai giúp chọn con đường đúng đắn

Khóa học trang bị kiến thức hoặc lý thuyết và kỹ năng thực hành cho học viên với phần mềm 3ds Max. Các giáo viên lý thuyết và thực hành nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể hiện kiến trúc sẽ truyền thụ các bài học 3D đầu tiền hấp dẫn với nhiều tính năng thực tiễn.

Khoá học kéo dài 48 giờ với rất nhiều thời gian thực hành. Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về dựng hình, áp vật liệu, đặt camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất ảnh. Cuối khoá học là một đồ án thể hiện kiến thức tổng hợp để học viên vận dụng những kiến thức đã học và thấy tự tin về khả năng của mình

Học viên có thể làm các việc đơn giản về thiết kế 3D hay học tiếp các khoá nâng cao khi hoàn tất khoá học.

Thông tin chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Nami CG

Học viên cuối khóa sẽ nắm vững phần cơ bản về dựng hình, áp hình ảnh, tạo camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất phim. Cuối khóa học là đồ án phim gắn giúp học viên áp dụng ngay những gì đã học và thấy tự tin về khả năng của mình.


Các khoá học 3ds Max căn bản