Lễ trao học bổng lớp game 3d khoá 6


06June15:15
1
Sự kiện:

Nội dung sự kiện:

Học bổng bằng tiền mặt là 8.5 triệu.
Được sự tài trợ của công ty Glass Egg.  Học bổng được trao cho bạn Đỗ Thanh Duy. Các bạn cố lên, còn học bổng cuối khóa nữa.

1Bình luận