Mới bạn tìm hiểu về các khóa học của Nami.

1

 

Khóa học 3ds Max căn bản

Các bạn chưa biết gì về thế giới 3D muốn tìm hiểu, học nghề trong lĩnh vực này thì đây là lớp khởi đầu. Kết thúc khóa các bạn có thể tiếp tục theo học các khóa nâng cao về làm phim hay làm game 3D.

 

Khai giảng mỗi 2 tháng rưỡi.

Khóa học kéo dài 48 giờ với rất nhiều thời gian thực hành. trong hơn 2 tháng. Các buổi học vào tối  3/5/7  từ 17h15 đến 19h15. Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về dựng hình, áp hình ảnh, tạo camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất phim. Cuối khóa học là đồ án phim ngắn giúp học viên áp dụng ngay những gì đã học và thấy tự tin về khả năng của mình.
Học phí trọn khóa là 3,8 triệu, giảm 10% cho học sinh sinh viên.

 

Khóa học 3ds Max căn bản cho thể hiện kiến trúc

Đối tượng là các bạn muốn tìm hiểu về thể hiện kiến trúc,  các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp  muốn thêm kỹ năng thể hiện trên 3D.

11

 

Khai giảng mỗi 2 tháng rưỡi.

Khóa học kéo dài hơn 50 giờ trong hơn 2 tháng với rất nhiều thời gian thực hành. Các buổi học vào tối thứ  3,5,7  từ 19h30-21h30.  Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về dựng hình, áp vật liệu, đặt camera, tạo ánh sáng, diễn hoạt và kết xuất ảnh. Cuối khóa học là một đồ án thể hiện kiến trúc tổng hợp để học viên vận dụng những kiến thức đã học và thấy tự tin về khả năng của mình. Học viên có thể thể hiện các phối cảnh kiến trúc đơn giản hay học tiếp các khóa nâng cao sau khi hoàn tất khóa học.

Học phí trọn khóa là 4,2 triệu đồng, giảm 10% cho học sinh, sinh viên.

 

RENDERING Với VRAY 

Đối tượng là các bạn đã có kiến thức cơ bản về 3ds Max muốn cũng cố thêm kỹ năng kết xuất ảnh đẹp phục vụ thể hiện kiến trúc, render phim.

Khai giảng mỗi 2 tháng

Khóa học kéo dài 36 giờ trong gần 2 tháng với rất nhiều thời gian thực hành, Các buổi học vào tối 2/4/6 từ 19h30 đến 21h30. Học viên được trang bị các kiến thức sâu hơn về các giải thuật render, áp vật liệu, đặt camera, tạo ánh sáng,  kết xuất ảnh bằng VRay, biên tập ảnh với Photoshop. Cuối khóa học là một đồ án thể hiện kiến trúc tổng hợp để học viên vận dụng những kiến thức đã học và thấy tự tin về khả năng của mình.

Học phí toàn bộ khóa học là 2 triệu 8, giảm 10% cho sinh viên và học viên cũ.

 Xem bài làm của các bạn sinh viên khóa trước tại đây.

 

Khóa học họa sĩ game 3D

Đối tượng là các bạn muốn trở thành họa sĩ game 3D làm việc tạo hình 3D cho các trò chơi. Yêu cầu là đã biết kiến thức cơ bản về 3ds Max và Photoshop. Kết thúc khóa học các bạn có cơ hội làm việc tại các công ty game và phim lớn như  Glass Egg Digital Media, Game Loft, Digital Works, Vina Game, FPT Online, Jet Studio, VTC, Virtous Sparx…

Khóa kế tiếp khai giảng vào tháng 6/2012.

Khóa học 6 buổi mỗi tuần vào ban ngày, mỗi buổi 2 tiếng rưỡi và kéo dài 7 tháng.

Học phí trọn khóa là 17 triệu đồng.

 Xem bài tốt nghiệp của các sinh viên khóa game 1.

 

Ngoài ra Nami CG chuẩn bị giới thiệu lớp Làm phim họa hình 3D  và lớp Dựng hình bằng phương pháp nặn tượng với ZBrush.

Mới các bạn xem bài của các sinh viên làm trong quá trình học ở trường: