iRay: Rendering thời gian thực dùng Mental Ray

  Comments 2

  1. [quote=gi]bác xem tham khảo nhé !
   Dự án "Realtime Arch-Viz"
   [/quote][url]http://thienkts.edu.vn/index.php/hoc-rac2010-gigabidea/ao-to-revit-architecture/79-test-th-nghim-chen-clip-youtube.html[/url]

   Reply

  Bình luận  Bài viết có liên quan