Hình 3D mặt người giúp chẩn đoán nhanh bệnh về gen

  Công nghệ 3D đã giúp các bác sĩ có 1 thư viện các ảnh mặt các trẻ em bị bệnh. Các ca cần chẩn đoán thì phần mềm sẽ so sánh mặt của bệnh nhân với các mặt trong thư viện. Độ chính xác đạt đến 90% trong chẩn đoán.

   Để phổ biến được công nghệ này thì các bệnh viện phải trang bị các camera 3D hay kỹ thuật nào đó chuyển ảnh mặt 2D thành 3D. 

  –Nam (theo BBC)

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan