Autodesk đã hòan tất việc mua hãng Skymatter

  “Mudbox là phần hỗ trợ quan trọng cho 3ds Max và Maya; cung cấp cho giới thiết kế đồ họa một lọat công cụ để model, làm hình mẫu và tạo các chi tiết”, ông Marc Petit, phó chủ tịch cao cấp của Autodesk Media & Entertainment.  Chúng tôi sẽ giúp tăng tốc các công nghệ đột phá mà Mudbox mang lại, ông nói thêm. 

  Các nhà sáng lập của Skymatter đã tham gia vào đội ngũ Autodesk. Mục đích của họ là tiếp tục phát triển Mudbox như 1 phần mềm độc lập, tuy nhiên phần khâu tương tác với 3ds Max và Maya cũng sẽ được chú trọng.

   
  –Nam (Theo CGNews)

  Autodesk Mudbox  

  Bình luận  Bài viết có liên quan