Alienbrain 8.1 đã ra mắt

    Nếu bạn muốn theo dõi, quản lý hiệu quả quá trình sản xuất phim hay game với rất nhiều file và người cùng làm thì đây là phần mềm tốt nhất trên thị trường.  Môt lọai sản phầm không thể thiếu cho việc làm phim 2D, 3D hay game khi mà việc phối hợp giữa rất nhiều người với các công việc khác nhau rất phức tạp. Rất nhiều công ty lớn như Pixar Animation, Disney, Sony Image Works dùng sản phẩm này trong quá trình làm phim.

    Thông tin chi tiết có thể được xem tại website của sản phẩm này

    –Nam 

    Bình luận    Bài viết có liên quan