Adobe thu thập thông tin về người sử dụng

  Quản lý sản phẩm cao cấp của Adobe Photoshop,John Nack, đã cho công đồng biết là đang có cuộc điều tra về những thông tin gì được lấy từ máy của người dùng. HIện nay vẫn còn thông tin tin tưởng vào Adobe lấy thông tin với mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên cộng đồng vẫn đang chờ đợi Adobe giải thích xem họ lấy thông tin gì thông qua sự hợp tác với Ominture.
   

  –Nam

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan