Thư viện animation của Green Layers

  Thư viện này được thêm hàng ngàn đoạn phim mới mỗi tuần. Hiện nay thư viện đang trong giai đọan phân loại và sẽ đi vào thương mại hóa vào tháng 3. Giá bán của mỗi đoạn phim là từ 10 -30 USD.

  Xem thêm tin và xem phim demo tại www.greenlayers.com 

  –Nam (Theo CG Architect)

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan