Autodesk phát hành 3ds Max Design

  Phần quan trọng nữa là việc hiển thị chính xác các chi tiết cũng như điều render tuy theo thành phần mong muốn  quan sát.

  Việc chuyển qua lại giữa Revit và 3ds Max Design cũng sẽ rất dễ dàng. 

  Các bạn xem thêm về tính năng của nó tại đây.

   Bản dùng thử có thể download tại đây.

   –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan