3ds Max Plugin: Di-OMatic Face Studio 2.0

  Rất nhiều cải tiến về hình dáng và tỉ lệ của mặt chuẩn, về biến hình theo giới tính, màu da và hình thái miệng. Nó còn có phần hỗ trợ làm việc với Voice-O-Matic để phần làm khớp thoại trở nên dễ dàng. 

   Face Studio 2.0 có thể cài trên 3ds Max 2008 và 2009 cả 32-bit lẫn 64-bit. Bản dùng thử chỉ có phiên bản 1.5. Giá bán Face Studio 2.0 hiện nay là 699$.

  Khai báo email và tên vào trang Dùng thử của Di-0-Matic để download bản 1.5. Các bạn  cũng nên ghế qua trang www.Di-O-Matic.com để xem  các plugin khác của họ.

  –Nam (Theo CG Talk) 

  Bình luận  Bài viết có liên quan