CrazyBump hết thời gian thử nghiệm, phát hành bản 1.03

    Như đã giới thiệu ở các bài trước , phần mềm này rất hữu dụng tuy nhiên giá hiện nay còn quá cao.

    Bản Demo dùng được 1 tháng có thể được download ở website của Crazy Bump .

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan