Houdini 9.5 bản Public Beta

    Lý dó chính là khả năng xử lý hệ hạt và va chạm vật lý cực tốt nên các hệ lửa, khói, nước làm rất đẹp với Houdini. Đây là cơ hội tốt cho ai đang làm hiệu ứng đặc biệt. Có thể download bản beta tại website của Side FX Software

    –Nam (Theo CG Talks) 

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan