SoftImage công bố XSI 7

  Một số tính năng mới khác là Mental Ray v3.6 và Delta II: Hệ thống tham chiếu mở rộng hỗ trợ các mảng cả về chất liệu, texture và UV. RTS III là môi trường tạo các chất liệu thời gian thực có thể được tạo từ trong môi trường ICE. Ngoài ra giao diện của XSI 7 cũng cải tiến nhiều. Texture UV bây giờđã cho phép làm việc với nhiều tổ hợp của cùng một hay nhiều đối tượng.

  Với sự phát triển của môi trường ICE, XSI 7 tận dụng được hết khả năng tính toán của máy đa nhân.

  Giá của bản cho công ty là 5.000USD, cho cá nhân là 2.900USD.

  Xem thêm thông tin tại website của Soft Image.

  –Nam (Theo CG Talk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan