Di-o-Matic công bố phiên bản LipSync MX 3

    Đây là công cụ không thể thiếu đối với các họa sĩ họat hình Flash. Thông tin và bài học, demo có thể xem tại www.lipsync-mx.com.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan