Autodesk công bố Toxik 2009 và Motion Builder 2009

    Toxik là phần mềm làm hậu kỳ kết hợp rất tốt với Maya. Hỗ trợ làm việc với hình ảnh độ phân giải cao HD, 2K, 4K và cao hơn.

    –Nam (Theo Autodesk)

    Bình luận    Bài viết có liên quan