Phung Dinh Dzũng được giới thiệu trên CG Channel

    Phung Dinh Dzung hiện đang học ở Anh và còn rất trẻ tuổi, nhưng tuổi nghề thì không trẻ.  Hy vọng Phung Dinh Dzung giúp chúng ta có thêm cảm hứng trong công việc và học tập.

    Các bạn có thể xem website của Phung Dinh Dzung tại đây.

    –Nam (Theo CG Channel)

    Bình luận    Bài viết có liên quan