Vài hình ảnh làm phim The curious case of Benjamin Button

  Sau này nhân vật được trẻ hóa mới là nhân vật do Brad Pitt đóng. 

   Việc khớp chuyển động của đầu ảo và thân người thật là thừ thách lớn. Nhân vật thật đội mũ xanh có chấm để dễ dàng làm khớp chuyển động sau này.

   

  Ngòai việc làm animation cho mặt nhân vật như thật, việc khớp ánh sáng và chuyển động cũng có nhiều thử thách. Họ muốn nhân vật có chuyển động mặt là Brad Pitt để sau này mọi người có cảm đồng nhất đó là 1 nhân vật chi khác về tuổi tác. Họ phải đảm bảo về thể tích đầu mặt của nhân vật ảo gần trùng với Brad Pitt để diễn theo diễn xuất của Brad Pitt.

   

  Rất nhiều cảnh khác được ghép các phần đồ họa ảo vào.

   

   

   

   

   Như chúng ta thấy,đồ họa máy tính ngày càng lấn sâu vào việc làm phim và giúp các đạo diễn không bị giới hạn trong việc diễn tả ý đồ của mình. 

  –Nam (Theo VFX World)

  Bình luận  Bài viết có liên quan