Xem phim cuối khóa của lớp 3ds Max căn bản 13


3dVideo
Khóa học:

Nội dung khóa học:

Mới các bạn xem các phim của lớp sau gần 3 tháng làm quen với 3D.

Phim lấy cảm hứng từ Transformer:

Đô vật

Búa và hộp

Ngắm hoaBình luận